VETENSKAPLIG REDOVISNING

Totalt har 15 artiklar publicerats under 2020 i referee granskade tidskrifter. Av dessa artiklar så har nio handlat om hjärtstopp utanför sjukhus och sex har handlat om hjärtstopp på sjukhus. De 15 publicerade artiklarna redovisas nedan. Två av de publicerade artiklarna återfinns i den näst högst (Agerström et al) och tredje högst (Faxén et al) rankade kardiovaskulära tidskrifterna. En av publikationerna (Thorén et al) användes som underlag i Europeiska riktlinjer som publicerades år 2020.

På sjukhus

 1. Albert M, Herlitz J, Rawshani A, Ringh M, Claesson A, Djärv T, Nordberg P. Cardiac arrest after pulmonary aspiration in hospitalised patients: a national observational study. BMJ Open. 2020 Mar 19;10(3);e032264, doi; 10,1136/bmjopen-2019-032264.

 2. Thorén A, Rawshani A, Herlitz J, Engdahl J, Kahan T, Gustafsson L, Djärv T. ECG-monitoring of in-hospital cardiac arrest and factors associated with survival. Resuscitation 2020 My;150:130-138. Doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.03.002.

 3. Djärv T, Bremer A, Herlitz J, Israelsson J, Cronberg T, Lilja G, Rawshani A, Årestedt K. Health-related quality of life after surviving an out-of-hospital compared to an in-hospital cardiac arrest: A Swedish population-based registry study. Resuscitation 2020 Jun;151:77-84 Doi;10.1016/ j.resuscitation.2020.04.002.

 4. Hessulf F, Herlitz J, Rawshani A, Aune S, Israelsson J, Södersved-Källestedt ML, Nordberg P, Lundgren P, Engdahl J. Adherence to guidelines is associated with improved survival following in-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2020 Oct;155:13-21. Doi;10.1016/j.resuscitation.2020.07.009.

 5. Adielsson A, Djärv T, Rawshani A, Lundin S, Herlitz J. Changes over time in 30-day survival and the incidence of shockable rhythms after in-hospital cardiac arrest – A population-based registry study of nearly 24,000 cases. Resuscitation 2020 Oct 24;157:135-140. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.10.015.

 6. Agerström J, Carlsson M, Bremer A, Herlitz J, Israelsson J, Årestedt K. Discriminatory cardiac arrest care? Patients with low socioeconomic status receive delayed cardiopulmonary resuscitation and are less likely to survive in hospital cardiac arrest: Eur Heart J. 2020 doi:10.1093/eurheartj/ehaa954.

Utanför sjukhus

 1. Holmgren C, Abdon NJ, Bergfeldt L, Edvardsson N, Herlitz J, Karlsson T, Nyström B, Åstrand B. Out-of-hospital cardiac arrest: Causes according to autopsy and electrocardiography – Analysis of 781 patients with neither hospital care nor prescribed medication during the preceding two years. Resuscitation. 2020 May;150:65-71. doi; 10.1016/j.resuscitation.2020.02.040.

 2. Al-Dury N, Ravn-Fischer A, Hollenberg J, Israelsson J, Nordberg P, Strömsöe A, Axelsson C, Herlitz J, Rawshani A. Identifying the relative importance of predictors of survival in out of hospital cardiac arrest; a machine learning study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2020 Jun 25;28(1):60. doi: 10.1186/s13049-020-00742-9.

 3. Holmén J, Herlitz J, Ricksten SE, Strömsöe A, Hagberg E, Axelsson C, Rawshani A. Shortening Ambulance Response Time Increases Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. J Am Heart Assoc. 2020 Nov 3;9(21):e017048. doi: 10.1161/JAHA. 120.017048.

 4. Al-Dury N, Rawshani A, Karlsson T, Herlitz J, Ravn-Fischer A. The influence of age and gender on delay to treatment and its association with survival after out-of-hospital cardiac arrest. Am J Emerg Med 2020 Nov 18:S0735-6757(20)31043-3. doi: 10.1016/j.ajem.2020.11.033.

 5. Riva G, Jonsson M, Ringh M, Claesson A, Djärv T, Forsberg S, Nordberg P, Rubertsson S, Rawshani A, Nord A, Hollenberg J. Survival after dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2020 Sep 10:S0300-9572(20)30441-X. doi: 10.1016/jresuscitation 2020.08.125.

 6. Lagedal R, Jonsson M. Elfwén L, Smekal D, Nordberg P, James S, Rubertsson S. Income is associated with the probability to receive early coronary angiography after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2020 Nov; 156:35-41. Doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.08.016. Epub 2020 Aug 25.

 7. Jonsson M, Ljungman P, Härkönen J, Van Nieuwenhuizen B, Møller S, Ringh M, Nordberg P; for the ESCAPE-NET investigators. Relationship between socioeconomic status and incidence of out-of-hosptal cardiac arrest is dependent on age. J Epidemiol Community Health. 2020 Sep;74(9):726-731. Doi: 10.1136/jech-2019-213296.

 8. Faxén J, Jernberg T, Hollenberg J, Gadler F, Herlitz J, Szummer K. Incidence and predictors of out-of-hospital cardiac arrest within 90 days after myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2020;76(25): 2926-2936. Doi: 10.1016/j.jacc.2020.10.033.

 9. Comorbidity and bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. Hirlekar G, Jonsson M, Karlsson T, Bäck M, Rawshani A, Hollenberg J, Albertsson P, Herlitz J. Heart (British Cardiac Society) 2020:106:1087-1093.

Doktorsavhandlingar

Följande doktorsavhandlingar där HLR-registret har bidragit med information, har framgångsrikt försvarats under 2020:

 • Ludvig Elfwén Leg läk (Med dr, Ph.D) Karolinska Institutet. Disp.
  1. Titel: Coronary angiography in out-of-hospital cardiac Arrest. Why, When and for Whom?
 • Johan Israelsson RN (PhD) Forskarstuderande HMV, Linköpings Universitet. Disp.
  1. Titel: Health-related quality of life after cardiac arrest.
 • Geir Hirlekar, Leg läk, Göteborg (Med dr), Göteborg Disp.
  1. Titel: Cardiac arrest with emphasis on comorbidity and choice of treatment in acute coronary syndrome in the elderly
 • Johan Holmén, Leg läk, (Med dr) (specialistläk anestesi och intensivvård) Göteborg Disp.
  1. Titel: The fight against time in prehosp cardiac arrest–a true medical emergency
 • Anna Adielsson, Leg läk, Göteborg (Med dr), Göteborg Disp.
  1. Titel: The Epidemiology of Cardiac Arrest
 • Martin Jonsson M.Sc (Ph.D) Karolinska Institutet. Disp.
  1. Titel: Socioeconomic status and out-of-hospital cardiac arrest
 • Ellinor Berglund, Leg läk (Ph.D) Karolinska Institutet Disp.
  1. Titel: Dispatch of lay responders to out-of-hospital cardiac arrests

Kommunikationsinsatser

 • Den 9:nde och 10:nde januari arrangerades på traditionellt sätt ett PROM möte på Aspenäs Herrgård utanför Göteborg med 20 deltagare. Här diskuterades bland annat hur vi skall hantera den minskade PROM rapporteringen.

 • Den 22:ndre januari höll Johan Herlitz ett föredrag kring ämnet “Om hjärtat stannar, vad gör man” för pensionärerna i Skår i Göteborg.

 • Den 29:nde och 30:nde januari arrangerades ett lokalt möte för Västra Götalandsregionens registernätverk på Bohusgården i Uddevalla. Aktuella registerdata från de olika sjukhusen och ambulansorganisationerna redovisades. Trettiofem personer deltog.

 • Den 19:nde och 20:nde oktober deltog Johan Herlitz i ett globalt digitalt möte om registersam-verkan i ett globalt perspektiv. Representanter från Europa, Asien, Australien och Amerika deltog.

 • Den 25:te november genomfördes på förmiddagen ett digitalt styrgruppsmöte för registret där 12 av styrgruppens 13 medlemmar deltog. Dagordning för mötet och minnesanteckningar från mötet redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2.

 • Den 25:te november på eftermiddagen genomfördes ett digitalt registerprövarmöte där 61 registerentusiaster deltog. Program för registerprövarmötet och minnesanteckningar från registerprövarmötet redovisas i Bilaga 3 och 4.