KONTAKT

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret består av två delregister, Hjärtstopp på sjukhus och Hjärtstopp utanför sjukhus. I dessa kartläggs bland annat livräddande insatser i samband med plötsliga och oväntade hjärtstopp. Syftet med Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret är att bidra till ökad kunskap om hjärtstopp samt bidra till förbättringsarbete. Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på registret använder du nedanstående kontaktuppgifter.

De data som presenteras i denna årsrapporten är resultatet av ett nationellt arbete som sträcker sig över tre decennier. Tusentals personer har engagerat sig i registret och säkerställt att vi idag kan följa, kvalitetssäkra och studera omständigheterna kring hjärtstopp på och utanför sjukhus.

Under 2018 publicerade Hjärt-Lungräddningsregistret ett webbaserat verktyg som ger alla i Sverige möjlighet att skapa egna och rapporter samt få ut data och rapporter för enskilda enheter och sjukhus i Sverige. Detta verktyg kallas HLR LIVE och uppdateras två gånger årligen.

Registerhållare

Araz Rawshani, leg läk, med dr
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post Araz

Johan Herlitz, professor
Högskolan Borås, Västra Götalandsregionen
E-post Johan

Postadress

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret
Registercentrum VGR
41345 Göteborg


Registercentrum Västra Götaland

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret är en del av Västra Götalandsregionen.

Registercentrum VGR, Telefon: 010-441 29 00, Fax: 031-18 22 08

Postadress
Registercentrum Västra Götaland, 413 45 Göteborg

Besöksadress
Medicinaregatan 18 G, Göteborg


v.1.0