KONTAKT

Välkommen till Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret består av två delregister, Hjärtstopp på sjukhus och Hjärtstopp utanför sjukhus. I dessa kartläggs bland annat livräddande insatser i samband med plötsliga och oväntade hjärtstopp. Registret finansieras med offentliga medel. Det får också stöd av Svenska HLR-rådet. Syftet med Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret är att bidra till ökad kunskap om hjärtstopp samt bidra till förbättringsarbete. Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på registret använder du nedanstående kontaktuppgifter.

De data som presenteras i denna årsrapporten är resultatet av ett nationellt arbete som sträcker sig över drygt tre decennier. Tusentals personer har engagerat sig i registret och säkerställt att vi idag kan följa, kvalitetssäkra och studera omständigheterna kring hjärtstopp på och utanför sjukhus.

Under 2018 publicerade Hjärt-Lungräddningsregistret ett webbaserat verktyg som ger alla i Sverige möjlighet att skapa egna och rapporter samt få ut data och rapporter för enskilda enheter och sjukhus i Sverige. Detta verktyg kallas HLR LIVE och uppdateras två gånger årligen.

Registerhållare

  • Araz Rawshani, leg läk, med dr
    Göteborgs Universitet
    E-post Araz

  • Johan Herlitz, professor
    Högskolan Borås, Västra Götalandsregionen
    E-post Johan

Postadress

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret
Registercentrum VGR
41345 Göteborg